16

Friday, April

Cro pl forum - kalkulator ekwiwalentu co2

Kalkulator ekwiwalentu za urlop excel
 /  /  / Kalkulator ekwiwalentu za urlop excel
Kalkulator ekwiwalentu za urlop excel

Kalkulator ekwiwalentu za urlop excel

W większości sektorów główną cechą konkurencji jest zależność firm: odczuwają one skutki wzajemnych posunięć i skłonne są do reagowania na nie. W takiej sytuacji, którą ekonomiści nazywają oligopolem, wynik konkurencyjnego posunięcia jednej z firm przynajmniej w jakimś stopniu zależy od reakcji jej rywali . ?Złe” czy ?irracjonalne” reakcje konkurentów często doprowadzają do tego, że ?dobre” posunięcia strategiczne są nieskuteczne. Tak więc powodzenie można osiągnąć tylko wtedy, gdy konkurenci zechcą ? lub zostaną do tego nakłonieni ? reagować w niedestrukcyjny sposób. W oligopolu firma często staje wobec dylematu. Może działać w interesie całego sektora lub jakiejś podgrupy firm, nic wywołując w ten sposób reakcji konkurencyjnej, albo może działać we własnym, wąsko pojętym interesie, ryzykując wywołanie działań odwetowych i eskalację konkurencji w sektorze, aż do wywołania wojny. Dylemat polega na tym, że wybór strategii czy reakcji unikających ryzyka wojny i przyczyniających się do powodzenia całego sektora może oznaczać rezygnację przez firmę z potencjalnych zysków i udziału w rynku. Sytuacja jest analogiczna do klasycznego ?dylematu więźniów” w teorii gier. Jedna z jego wersji jest następująca. Dwaj więźniowie siedzą w więzieniu. Każdy z nich ma do wyboru: albo donieść na drugiego, albo zachować milczenie. Jeśli żaden nie doniesie, obaj wyjdą na wolność. Jeśli obaj nawzajem na siebie doniosą, zostaną powieszeni. Jeśli tylko jeden z więźniów będzie mówił, a drugi nie, to donosiciel nie tylko zostanie uwolniony, ale jeszcze otrzyma nagrodę.

Ciekawe artykuły o finansach:

Kalkulator ekwiwalentu za urlop excel
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About the author:

Related posts