25

Monday, May

Cro pl forum - kalkulator ekwiwalentu co2

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 /  / Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej często jest nierozerwalnie związane z zatrudnianiem pracowników. Do obowiązków pracodawcy należy przechowywanie dokumentacji pracowniczej każdej z zatrudnionych osób. Wymóg ten jest związany z tym, że każdy zawodowo aktywny człowiek powinien posiadać jasno udokumentowany przebieg zatrudnienia (w tym wszelkie przeszłe zdarzenia, które mają wpływ na przyznanie emerytury bądź renty).

Firma musi przechowywać teczki pracowników i uzupełniać je na bieżąco, w przeciwnym przypadku naraża się na karę grzywny. Już od momentu przyjęcia pracownika musimy wyegzekwować od niego pierwsze dokumenty, mianowicie chodzi o wszelkie zaświadczenia na temat jego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych. Konieczne jest również dołączenie do teczki aktualnego, ważnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy określające stan zdrowia pracownika. W teczce musi się znaleźć podpisana umowa o pracę jak również dokumenty przydatne do naliczania podatku dochodowego.

Prowadząc własny biznes pamiętać musimy również o okresowych szkoleniach BHP, które należy przeprowadzić dla nowego pracownika, następnie zobowiązanego do potwierdzenia na piśmie uczestnictwa w takim szkoleniu. Pracownik powinien również zapoznać się ze swoimi obowiązkami, które musi zatwierdzić podpisem. Oba dokumenty (BHP i podpisana lista obowiązków) musi zostać dołączona do dokumentacji pracowniczej. Firma musi pamiętać o regularnym dołączaniu kolejnych dokumentów, pojawiających się w trakcie pracy. Mianowicie chodzi o ewidencję urlopów, wynagrodzeń oraz czasu pracy. Dodatkowo, jeśli pracownik zdobędzie nowe kwalifikacje czy przejdzie nowe szkolenia i posiada stosowne świadectwa ? powinny one zostać włączone do teczki. Oprócz tego wszelkie nagany i upomnienia udzielone pracownikowi powinniśmy odnotowywać i dołączać do teczki. Raz w roku teczka powinna zostać wzbogacona o zaświadczenie lekarza o zdolności do wykonywania obowiązków. – mówi Ireneusz Sermet z portalu Biznes-Firma.pl

W razie wydania narzędzi czy pieniędzy firmowych pracownikowi – musimy pamiętać o przechowywaniu w jego teczce pokwitowań, dzięki którym w razie problemów wyegzekwujemy należności. Zwalniając pracownika firma jest zobowiązana do oddania mu świadectwa pracy, zaś osoba prowadzoną ewidencję musi pamiętać o sporządzeniu kopii tego dokumentu w celu dołączenia go do akt.

Jak widać, własny biznes to obowiązki względem zatrudnionych osób, o których musimy pamiętać zarówno na początku, jak i na bieżąco aż do momentu zwolnienia pracownika lub jego odejścia.

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About the author:

Related posts